Розвиток туризму – важлива складова стратегії розвитку міста Чернігова на 2007 – 2015 рр.

У статті проведено короткий аналіз механізмів державного управління сфери туризму, взаємодії в цій галузі органів місцевого самоврядування, господарських суб’єктів та громадських фундацій. Основний наголос зроблено на регіональному аспекті цієї проблематики. Наводиться коротка історична довідка про Чернігів, інформація про пам’ятки архітектури, визначних діячів в історії України, які мешкали та працювали в Чернігові. Здійснено аналіз стратегії розвитку міста на 2007 – 2015 рр., «Детального плану центральної частини Чернігова» та «Схеми перспективного розвитку туризму міста». Проаналізовано перебіг впровадження програми щодо розвитку туристичної індустрії та міжнародних зв’язків Чернігова. В статті також представлена інформація про вплив туристичної галузі на стан соціально-економічного розвитку міста, динаміку надходжень до міського бюджету від туристичного збору. Ще однією важливою складовою статті є визначення напрямків розвитку туристичної інфраструктури та переліку привабливих інвестиційних проектів.

Чернігів – одне із найдавніших міст Європи. Відповідно до археологічних досліджень, формування міста розпочалось близько 1300 років тому, на зорі виникнення східнослов’янської державності. На початку другого християнського тисячоліття у місті було три кам’яних собори та князівські двори. Трохи пізніше з’явились ще дві кам’яні культові споруди (для порівняння: у Парижі у той же час існували тільки дві кам’яні церкви – собор Паризької богоматері та кафедральний храм). Розташований на перетині важливих торговельних шляхів, Чернігів швидко зростав та за декілька століть перетворився на багате та добре укріплене місто, яке могло гідно суперничати з «матір’ю міст руських» – стольним градом Києвом. Про це красномовно свідчить перша письмова згадка про Чернігів у 907 р. як про велике місто, згадане другим після Києва у договорі князя Олега з переможеною ним Візантійською імперією.

До найбільш значущих пам’яток цієї доби відносяться унікальні за своїм значенням, творіння світового мистецтва, які є гордістю і окрасою не тільки Чернігова, а й світової культури та історії: Спаський (ХІ ст.) і Борисоглібский (ХІІ ст.) собори, Успенський собор Єлецького монастиря (ХІІ ст.), Антонієві печери та Іллінська церква (ХІ – ХІІ ст.), П’ятницька церква (ХІІ ст.), а також більш пізні комплекси історико-культурного значення – Єлецький і Троїцько-Іллінський монастирі.

На сьогоднішній день за кількістю найвизначніших архітектурно-історичних пам’яток Чернігівська область та її обласний центр – Чернігів, – мають найбільш питомо вагому частку, посідають одне із перших місць у рейтингу областей України. Це єдина область в нашій державі, де заходиться третина історико-архітектурних памятників домонгольського періоду, що збереглися в Україні, і більшість з них розташована в обласному центрі. На території міста знаходяться 32 об’єкти, які входять до Державного реєстру національного культурного надбання та 39 пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення, значна кількість пам’яток культури, мистецтва, археології. Місто з його архітектурноархеологічними пам’ятками внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Наша земля – джерело творчого натхнення цілої плеяди видатних представників культури і наукової еліти. Ось прізвища небагатьох видатних особистостей, що внесли неоціненний вклад у розвиток національної та світової науки і культури, які пов’язані з нашим краєм: відомий мореплавець Ю. Лисянський, видатний кінорежисер О. Довженко, історик і письменник О. Бодянський, винахідник М. Кибальчич, скульптор І. Мартос. Понад 300 полотен і малюнків створив на Чернігівщині (і у Чернігові в т.ч.) Т. Шевченко. Тут жили, бували і творили О. Пушкін, О. Грибоєдов, Адам Міцкевич, Л. Толстой, М. Горький, М. Гоголь, М. Глінка, П. Чайковський, Іоанн Максимович, Марко Вовчок, Л. Глібов, М. Коцюбинський, П. Тичина, І. Рашевський.

Чернігів також має вигідне географічне розташування: близькість до столиці України, до прикордонних областей Росії та Білорусі, наявність міжнародних транспортних коридорів, чудові природні ландшафти.

Важливішим документом, який регламентує розвиток міста Чернігова, освоєння територій є Генеральний план. Головна планувальна ідея цього документу полягає у збереженні домінуючого значення історико-архітектурного комплексу міста, його унікальних панорам, та природного оточення. Ці підходи покладено в основу затверджених: «Детального плану центральної частини Чернігова» та «Схеми перспективного розвитку туризму міста». В зв’язку з цим, містобудівною документацією визнано пріоритетним напрямком економіки міста розвиток сфери туризму. Передбачається перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки міста за рахунок максимального використання його архітектурно-ландшафтного та історичного потенціалу. В період до 2025 р. щорічна кількість туристів має складати до 600 тис. осіб.

Всі ці фактори сприяли тому, що розвиток туристичної галузі став одним з пріоритетних напрямків Стратегії розвитку міста Чернігова на 2007  2015 рр., яка була затверджена рішенням міської ради від 21 грудня 2007 р. (двадцять третя сесія п’ятого скликання). У розробці стратегії міста брали активну участь міський голова та його заступники, керівники структурних підрозділів міської ради, керівники районних у місті Чернігові рад, депутатський корпус міської ради, представники міських органів центральної влади, господарюючі суб’єкти, Міжнародний центр перспективних досліджень «Голос громадськості» у співпраці з Центральноукраїнським регіональним навчальним центром Фундації «Україна − США» за фінансової підтримки Світового банку.

Одним з найважливіших компонентів розробки Стратегії є створення організаційних структур, які будуть спрямовувати і контролювати процес реалізації. Працездатність цієї системи організаційних структур, що забезпечує контроль за виконанням та корекцією плану – одна із необхідних умов реалізації Стратегії.

У реалізації Стратегії бере участь значна кількість установ, підприємств та організацій, серед яких роль лідера виконує міськвиконком та міська рада. Вони відіграють особливу роль, виступаючи активними, співвиконавцями більшості заходів.

Якщо в цілому Стратегія не є нормативним документом, то, спрямовані на її реалізацію програми міської ради і виконкому є нормативними документами.

Перспективні міські інвестиційні програми і міський бюджет формуються з урахуванням Стратегії, а міська рада приймає рішення по фінансуванню її завдань.

Фінансування окремих заходів Стратегії проводиться в рамках індивідуальних схем. При цьому заходи, які включені до Стратегії, користуються пріоритетним правом при фінансуванні як із міського бюджету, так і із бюджетів вищого рівня.

Деякі із завдань потребують вирішення на рівні центральних органів виконавчої влади. До їх виконання слід залучати можливості депутатів Верховної Ради України, обласної ради, Асоціації міст України. Важливим джерелом залучення коштів є міжнародна технічна допомога та кредити Світового банку. Слід враховувати більш широкі можливості лобіювання інтересів міста на рівні області та держави, пов’язані саме із наявністю Стратегії.

Згідно зі Стратегією розвитку міста Чернігова на 2007 – 2015 рр. щодва роки приймається відповідна Програма, яка регулює та направляє розвиток туристичної галузі. 30 листопада 2012 р. 27 сесією Чернігівської міської ради шостого скликання була прийнята Програма розвитку туристичної галузі й міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій на 2013  2014 рр. Вказана Програма підготовлена відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про туризм», «Про інвестиційну діяльність».

Продовжується постійний діалог влади, бізнесу, громадських фундацій з питань розвитку туристичної галузі міста, налагодження дієвих механізмів співпраці. Відповідно до розпорядження міської ради від 20 лютого 2012 р. № 40-р була утворена міська міжвідомча рада з туризму, як консультативно-дорадчий орган. Доповіді, виступи, запитання, дискусії в ході засідань ради показали зацікавленість господарюючих суб’єктів, державних організацій та установ, науковців, представників громадськості працювати спільно з владою в питаннях розвитку туризму в місті.

Цікавими та конструктивними є постійні зустрічі першого заступника міського голови Андроса Сергія Олександровича з представниками бізнесових кіл, які працюють у сфері туризму. Як один з перших результатів – реалізація спільного проекту Чернігівської міської ради, Чернігівської Медіа Групи, Громадської організації «Прайм Медіа», агенції «Фреш Студіо» щодо нової сучасної пішохідної туристичної навігації в місті. Розглядаємо пропозиції Агенції Регіонального Розвитку «Вектор» щодо реклами туристичного потенціалу міста Чернігова на міжнародних транспортних коридорах. Питання розвитку туризму в місті Чернігові, залучення інвестицій у туристичну галузь були обговорені на українсько- польському семінарі «Ревіталізація в урбаністиці». В червні місяці поточного року спільно з управлінням споживчого ринку та підприємництва підготовлено та проведено освітній семінар за темою «Розвиток водного кластеру – одного із перспективних видів туристичної галузі Чернігова» з практичним сплавом на плотах по річці Десна. Керівництво та працівники управління взяли участь в круглому столі та семінарі за участю міжнародної організації професійних жінок з актуальних питань розвитку туристичної галузі та започаткування бізнесу в сфері туризму.

Значна увага в роботі приділяється удосконаленню інформаційно-рекламної кампанії міста. Готується вже третій випуск тримовного Календаря подій міста Чернігова. В ньому буде надана інформація про основні заходи, які проходитимуть в місті протягом 2014 р. Важливою складовою Календаря подій є довідковий блок. Виготовляються та розповсюджуються під час представницьких заходів сувеніри з символікою міста, а саме чашки, футболки, кепки. Туристи, які звертаються, безкоштовно отримують відповідну друковану продукцію (найбільшим попитом користуються двомовні карти – схеми та путівники). Всі делегації, які прибувають до міста Чернігова або виїжджають за кордон (офіційні, спортивні, творчі, громадські) забезпечуються відповідною іміджевою продукцією.

Значним внеском у розвиток туристичної сфери міста Чернігова є всебічне поширення інформації про його туристичний потенціал шляхом забезпечення діяльності та вдосконалення роботи міського туристичного багатомовного сайту www.chernihivtourist.com.ua. За час його роботи було зафіксовано 60 тис. відвідувань з 82 країн світу.

Постійно розміщується та оновлюється інформація на відповідних сторінках у соціальних мережах: на facebook, vkontakte, twitter, youtube, Rutube та на файлообмінниках.

Продовжується налагодження партнерських взаємин з іншими веб-сайтами туристичного спрямування. Проводиться обмін інформацією про туристичні події нашого міста.

Туристичні можливості міста постійно презентуються на виставкових та інших масових заходах туристичного спрямування. Наша експозиція викликала велику зацікавленість під час проведення обласної виставки-презентації в рамках щорічного зібрання Чернігівського земляцтва в Києві, міжнародному туристичному салоні «Україна: подорожі та туризм 2013», Міжрегіональному туристичному форумі в Сокиринцях, Міжнародному пісенному фестивалі «Івана Купала» на Голубих озерах.

В місті встановлено 43 двомовні вказівники до основних туристичних об’єктів. Ця навігація спрямована, передусім, на подорожуючих автотранспортом. В даний час реалізується спільний проект влади та бізнесу щодо розміщення елементів туристичної навігації (вуличні вказівники, інформаційні стенди, план-контенти – всього 27 од.). Ця навігація спрямована, перш за все, на туристів-пішоходів, виконана в сучасному дизайнерському рішенні українською та англійською мовами. Розпочато роботу по створенню туристичної навігації в тому числі інформаційних стендів щодо назв вулиць на зупинкових комплексах. Слід відзначити, що в туристичній навігації, інформаційно- іміджевій продукції завжди присутній елемент брендінгу – чернігівський клубок, слоган «Чернігів – місто легенд».

Продовжує свою роботу Туристично-інформаційний центр. Основне завдання центру – надання безкоштовної інформації про туристичний потенціал міста. Основні питання, з якими звертаються до ТІЦу: екскурсійне обслуговування по місту та області, сприяння в організації екскурсії, про інфраструктуру міста, в т.ч. інформацію про готелі, квартирні бюро, міні-готелі, бази відпочинку, можливості активного відпочинку та ін.

Кількісний аналіз звернень показує зростання інтересу потенційних туристів до нашого міста. За 6 місяців поточного року ця цифра складає 92 % від кількості звернень у 2012 р.

Продовжується робота над розвитком пріоритетних для Чернігова видів туризму: подієвого (фестивального), екскурсійного, сільського, екологічного та ін.

Новим інформаційно-іміджевим заходом стало відкриття туристичного сезону 19 – 20 квітня поточного року. Протягом двох днів в місті пройшла низка заходів: конкурс «Міс-туризм Чернігів»; туристична виставка та містечко майстрів; фольклорно-історичне дійство на Валу; фестиваль «Дерун-фест». Гостями заходу стали учасники прес-туру для всеукраїнських та регіональних ЗМІ – більше 30 журналістів, представників туристичних видань, рейтингових телеканалів, Інтернет – ресурсів. На відкритті туристичного сезону були також представлені велопарковки з туристичною навігацією – спільний проект управління стратегічного розвитку міста та туризму міської ради та КП «Паркування та ринок». Приємно, що ця справа має подальший розвиток з боку приватного бізнесу – свої велопарковки, навіть з велопрокатом, встановила мережа «Чашка» інші заклади. Завершальним акордом даного заходу став запуск проекту «Зелена сцена». Вказаний проект реалізовується спільно зі студією «Че» та Чернігівською медіа групою з 2012 р. та працює щоп’ятниці протягом активного турсезону (з червня по жовтень). Варто відзначити розширення тематичної палітри зазначеної акції, її часових рамок, підвищення інтересу до неї з боку жителів міста та гостей.

Відомими в Чернігові та привабливими для туристів стали такі фестивалі та акції: велодень в Чернігові, проводився у травні втретє і став наймасовішим за кількістю учасників. Цього року в ньому взяли участь понад 800 велосипедистів. Змінився формат проведення акції «Еко-Бум», що розпочалася з проведення майстер-класів, зйомок відповідних промо-роликів. 15 вересня спільно з Центром туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми та молоддю міського управління освіти, було проведено сплав на плотах, змагання з туристичного багатоборства, тренінг для організаторів туристичної роботи в загальноосвітніх школах. Фестиваль «Чернігів екстрим – сіті» як важлива складова подієвого туризму об’єднав більше 25 різноманітних туристично- спортивних та культурних заходів, знайшов позитивний відгук серед мешканців та гостей міста, особливо молоді.

Дуже перспективним для міста Чернігова є розвиток паломницького туризму, який має глибокі історичні корені та традиції. Антонієві печери, Спаський собор, мощі святителя Феодосія, святе озеро традиційно приваблювали до міста численних паломників. Наведу такий історичний приклад, під час відкриття мощів святителя Феодосія та його прославлення як святого з 5 по 10 вересня 1896 р. місто Чернігів відвідало близько 150 тис. паломників. Щоб зрозуміти масштаби події для міста, відзначу, що кількість гостей приблизно в п’ять разів перевищувала тогочасне населення Чернігова.

Протягом 2012 2013 рр. забезпечено реалізацію проекту щодо відкриття вільних WiFi зон. Вільний доступ до Інтернету зараз вже є на всій території центральної частини міста, Центрального парку культури та відпочинку, на Валу. Працюють веб-камери, які дозволяють проводити он-лайн трансляції подій з Красної площі, Центрального парку культури та відпочинку, площі біля Мегацентру.

Спільно з Інститутом історії, етнології та права ім. Лазаревського ЧДТУ та приватними екскурсоводами започаткований новий проект «Freetours» (умовно безкоштовні екскурсії зі збірними групами).

Варто відзначити, що завдяки комплексу вжитих заходів збільшується кількість туристів, які відвідують місто і відповідно надходження до міського бюджету. Так, у 2011 р. туристичний збір складав 79 тис. грн., в 2012 р. − 110 тис. грн., за 7 місяців 2013 р. – 69 тис. грн., що на 29% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. За цим показником серед міст нашої категорії ми займаємо четверте місце, попереду нас Чернівці, Івано-Франківськ та Полтава.

Станом на 1 січня 2013 р. у м. Чернігові нараховувалось 367 об’єктів ресторанного господарства та громадського харчування на 22 тис. посадочних місць. За останні роки мережа розвивається за рахунок відкриття невеликих об’єктів.

2011 р. – відкрито 8 об’єктів на 456 посадочних місць.

2012 р. – відкрито 3 кафе на 137 посадочних місць.

І півріччя 2013 р. – відкрито 2 кафе на 262 посадочних місць.

Більшість власників дбають не тільки про меню та зовнішній вигляд закладів, а й культуру обслуговування, знання персоналом іноземних мов.

Орієнтовні витрати на реалізацію Схеми розвитку туризму міста, будівництва об’єктів туристичної індустрії, складуть до 2025 р. біля 1,5 млрд гривень.

Міською владою пропонуються для освоєння такі інвестиційно привабливі території:

  • вулиця Пушкіна, 1 – для розміщення об’єктів туристичної інфраструктури;
  • територія річкового порту з розміщенням на ній центру розваг «Аквапарк», водноспортивного центру, музею під відкритим небом «Міні Чернігівщина», закладів громадського харчування, готелів;
  • територія приватної забудови неподалік історичного центру міста – Валу, по вулиці Горького 1, для розміщення готелю та інших закладів туристичної інфраструктури.
  • територія приватної забудови в районі річкового порту, вулиці Підвальна та Нова, для розміщення туристичного містечка на 1000 місць з будиночками для проживання, мотелем, сувенірними крамницями, кафе.

Крім того, одним з етапів реалізації Генерального плану міста і Схеми розвитку туризму міста на сьогодні є освоєння ландшафно-рекреаційної зони загальноміського значення, яка розташована між пішохідним і автомобільним мостами уздовж правого берегу річки Десна. В цій зоні передбачається розміщення об’єктів туристичного, спортивно-оздоровчого і рекреаційного призначення.

Ця інформація представлена на «Схемі перспективного розвитку ландшафтно-рекреаційної території». Основними об’єктами нового будівництва, що формують планувальну структуру даної території є: яхт-клуб, туристично-розважальний комплекс, рекреаційно-туристичний комплекс, спортивно оздоровча база, ресторани, кафе, «Вулиця майстрів».

Завод будівельних матеріалів, що розташований в межах території, яка розглядається для розвитку туристичної інфраструктури займає територію 17 га. Генеральним планом розвитку міста передбачено винесення даного об’єкту за межі ландшафтно-рекреаційної зони. Цей об’єкт також є інвестиційно привабливим. Як варіанти можлива його реконструкція під готельно-туристичний комплекс, або створення музею промисловості XX ст.

Реалізація комплексу робіт по розвитку вище названої ландшафтно-рекреаційної території буде сприяти підвищенню її ролі в системі зелених насаджень міста, а також системи нової туристичної інфраструктури і створить умови для проведення масових акцій, а саме: фольклорні свята, фестивалі, ярмарки, спортивні змагання та інше.

На основі вищевикладеного, слід відзначити, що туристична складова Стратегії розвитку міста Чернігова на 2007 – 2015 рр. є важливим чинником сталого соціально – економічного розвитку міста, наповнення бюджету, створення нових робочих місць.